The Needle Bee

Knit.Crochet.Shop.

hiyahiya 9 in.JPG hiyahiya 9 in circular.JPG
Hiya Hiya 9" Sharp Circular Needles
8.80
Hiya Hiya 9" Sharp Circular Needles
8.80
HiyaHiya Fixed Circular 32" Needle
Hiya Hiya 32" Sharp Circular Needles
from 8.75
Hiya Hiya 32" Sharp Circular Needles
from 8.75
hiyahiya 9 in circular.JPG
Hiya Hiya 9" Stainless Steel Circular Needles
8.80
Hiya Hiya 9" Stainless Steel Circular Needles
8.80